Route 93X – Kirker Pass Express – County Connection
4:30AM - 8:00AM & 3:00PM - 8:00PM
Six AM trips & seven PM trips
Weekdays
Antioch BART
John Muir Medical Center
Walnut Creek BART
Route 93X - Antioch BART to Walnut Creek BART | Mon-Fri
Antioch BART
2193
Delta Fair Blvd + Kaiser Delta Fair Medical Offices
435
Kirker Pass Rd + Castlewood Dr
442
Mitchell Dr + Park And Ride Lot
1779
Walnut Creek BART
2243
Continues as route
4:34am 4:42am 4:54am 5:14am 5:34am
4:52am 5:00am 5:12am 5:32am 5:52am
5:12am 5:20am 5:32am 5:52am 6:12am
5:35am 5:43am 5:55am 6:15am 6:35am
6:26am 6:34am 6:46am 7:06am 7:26am
7:07am 7:15am 7:27am 7:47am 8:07am
Route 93X - Walnut Creek BART to Antioch BART | Mon-Fri
Continues from route
Walnut Creek BART
2243
John Muir Medical Center Walnut Creek
2181
Mitchell Dr + Park And Ride Lot
1778
Kirker Pass Rd + Castlewood Dr
443
Delta Fair Blvd + Somersville Towne Center
434
Antioch BART
2193
3:06pm 3:17pm 3:25pm 3:42pm 3:55pm 4:10pm
4:06pm 4:17pm 4:25pm 4:42pm 4:55pm 5:10pm
4:50pm 5:01pm 5:09pm 5:26pm 5:39pm 5:54pm
5:26pm 5:37pm 5:45pm 6:02pm 6:15pm 6:30pm
5:50pm 6:01pm 6:09pm 6:26pm 6:39pm 6:54pm
6:10pm 6:21pm 6:29pm 6:46pm 6:59pm 7:14pm
6:55pm 7:06pm 7:14pm 7:31pm 7:44pm 7:59pm