5:00AM - 8:00AM & 4:00PM - 8:00PM
Every 30-60 min peak only
Weekdays
Antioch BART
John Muir Medical Center
Walnut Creek BART
Route 93X - Antioch BART to Walnut Creek BART | Mon-Fri
Antioch BART
2193
Delta Fair Blvd + Kaiser Delta Fair Medical Offices
435
Kirker Pass Rd + Castlewood Dr
442
Mitchell Dr + Park And Ride Lot
1779
Walnut Creek BART
2243
Continues as route
4:52am 5:00am 5:12am 5:32am 5:52am
5:12am 5:20am 5:32am 5:52am 6:12am
5:35am 5:43am 5:55am 6:15am 6:35am
7:07am 7:15am 7:27am 7:47am 8:07am
Route 93X - Walnut Creek BART to Antioch BART | Mon-Fri
Continues from route
Walnut Creek BART
2243
John Muir Medical Center Walnut Creek
2181
Mitchell Dr + Park And Ride Lot
1778
Kirker Pass Rd + Castlewood Dr
443
Delta Fair Blvd + Somersville Towne Center
434
Antioch BART
2193
4:06pm 4:17pm 4:25pm 4:42pm 4:55pm 5:10pm
5:26pm 5:37pm 5:45pm 6:02pm 6:15pm 6:30pm
5:46pm 5:57pm 6:05pm 6:22pm 6:35pm 6:50pm
6:10pm 6:21pm 6:29pm 6:46pm 6:59pm 7:14pm
6:55pm 7:06pm 7:14pm 7:31pm 7:44pm 7:59pm